przygotowanie rozwiązania do obsługi magazunu w Subiekt GT dla produktów na Amazon FBA

ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI Z SUBIEKTA GT DO AMAZON FBA

Dla naszego klienta przygotowaliśmy rozwiązanie, dedykowane dla użytkowników oprogramowania Subiekt GT. Ma ono za zadanie usprawnić i zautomatyzować pracę w dziale logistyki / magazynie, by sprawnie zarządzać procesem realizacji dostaw na potrzeby współpracy z Amazon FBA.

Proces zaopatrzenia magazynów Amazon FBA po wdrożeniu proponowanego przez nas rozwiązania rozpoczyna się przyjęciem towaru na podstawowy magazyn handlowy. Następnie pracownik przygotowuje odrębne zamówienia (ZK = zamówienie klienta) na poszczególne magazyny Amazon FBA, zgodnie z oczekiwanym miejscem dostawy. Może się to odbyć poprzez wczytanie do Subiekta GT pliku / -ów w formacie xls, zawierającego pozycje z zamówienia / zamówień. Warunkiem jest, by plik posiadał stałą strukturę. Po zaczytaniu lub wpisaniu zamówień w Subiekcie pracownik ustawia przy gotowych pozycjach flagi, oznaczające „przygotowane ZK”. Wówczas automat wykonuje przesunięcie międzymagazynowe (MM) pomiędzy magazynem handlowym a magazynem Bufor_FBA wyłącznie dla oflagowanych zamówień, w ilościach dostępnych na magazynie handlowym.

Następnym krokiem jest przełączenie się pracownika na Aplikację Amazon, która umożliwia mu wydanie towaru. Po zebraniu przez pracowników magazynu znajdującego się na ZK towaru i zeskanowaniu go (z oznaczeniem, jaki towar znajduje się w którym kartonie), aplikacja generuje plik, zawierający spakowane ilości podzielone na kartony. Pracownik wczytuje tak przygotowany plik do platformy Amazon, dzięki czemu ma możliwość wygenerowania i wydrukowania naklejek zbiorczych Amazon. Na tym etapie pracownicy magazynu zamawiają etykiety kurierskie. Dostawa zostaje odebrana przez kuriera do realizacji.

W Aplikacji Amazon zaznaczamy dostawę, jako wydaną kurierowi. Automatycznie w Subiekcie GT generowany jest na tej podstawie dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Gdy Amazon przyjmie poprawnie tę dostawę na swój magazyn (informacja widoczna na platformie Amazon), operator obsługi zamówienia potwierdza w Aplikacji Amazon nadanie / odbiór dostawy przez dany magazyn Amazon FBA. W Subiekcie GT na tej podstawie automatycznie zostaje usunięty dokument WZ, a następnie tworzy się dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) pomiędzy magazynem Bufor_FBA (zejście) a docelowym magazynem FBA (zaopatrzenie). Jest to magazyn docelowy, na którym widnieje towar powierzony i służy on do jego ewidencji sprzedaży.