Integracja z Salesforce API

Integracja z Salesforce API

Czy chcesz korzystać z szerokiego zakresu możliwości, które oferuje integracja z Salesforce z systemami ERP? Posiadasz dedykowane systemy informatyczne, których doskonałym uzupełnieniem będzie łatwa i skuteczna integracja z Salesforce? Gotowe narzędzia integracyjne BPA Platform/TaskCentre, pozwolą Ci szybko, prosto i skutecznie w niskim koszcie na integrację Salesforce z innymi aplikacjami w Twojej firmie.

Integracja z Salesforce innych posiadanych przez Ciebie aplikacji biznesowych pozwoli na:

  • Wyeliminowanie powtarzającego się, dwukierunkowego, wprowadzania danych
  • Zwiększenie widoczności krytycznych informacji
  • Uwzględnienie użytkowników Salesforce w procesach Workflow, rozpoczynających się poza Salesforce np. Konto zawieszone w ramach systemu ERP.

Dowiedz się więcej na temat korzyści handlowych, które można osiągnąć poprzez integrację Salesforce z innymi aplikacjami w Twojej firmie.

Integracja z Salesforce API.

Integracja z Salesforce. Typowe scenariusze integracyjne:

  • integracja z systemami ERP
  • integracja z rozwiązaniami sprzedaży internetowej eCommerce
  • autoryzacje Workflow
  • integracja z specyficznymi i specjalistycznymi aplikacjami oraz zrobionymi na zamówienie
  • automatyczne wprowadzanie danych

Intergacja z Salesforce API jest łatwa

Dowiedz się, jak integracja Salesforce z rozwiązaniami ERP, specyficznymi i specjalistycznymi aplikacjami lub zrobionymi na zamówienie, może zaoszczędzić czas i pieniądze w Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment