Task Centre - The power to majke it hippen

BPA Platform/TaskCentre® = the power to make it happen

Dzisiejsze wyzwania

Organizacje dzisiaj potrzebują, aby posiadane przez nich aplikacje i systemy informatyczne mogły zapewnić im szybkość i elastyczność w dostosowywaniu się do zmiany przepisów i preferencji Klientów.
Szczególnie teraz firmy szukają oszczędności kosztów operacyjnych i oszczędności czasu, poprzez automatyzację powtarzalnych czynności = procesów biznesowych. Generowania dochodu, poprzez doskonalenie obsługi Klienta, otrzymywanie na bieżąco krytycznych informacji, optymalizowanie wartości w cennych relacjach i dynamicznych połączeniach między ludźmi, procesami i informacjami.

Potrzeby większości z firm

Obecnie dostępne oprogramowanie, wspierające zarządzanie firmą, jest restrykcyjnie ukierunkowane na realizacje procesów biznesowych względem możliwości, które dostarcza aplikacja. Podporządkowanie się możliwościom aplikacji nie zawsze leży ostatecznie w interesie firmy, która musi być dzisiaj elastyczna i musi szybko dostosowywać się do zmian rynku i preferencji Klientów. Dzisiaj firmy potrzebują większej łączności i integracji między aplikacjami i zewnętrznymi źródłami danych, wobec postępującej globalizacji i coraz większej wymianie handlowej opartej o informację. Wyspy informacyjne utrudniają wzrost i wydajność w osiąganiu celów komercyjnych.

Możliwe? Teraz tak!

BPA Platform/TaskCentre® to potężny i kompletny pakiet narzędzi w technologii Business Process Management (BPM), gotowych i niezwykle łatwych aplikacji biznesowych, umożliwiających organizacjom publicznym i prywatnym, zautomatyzować praktycznie dowolny proces biznesowy.

BPA Platform/TaskCentre® to jedno miejsce, centrum zarządzania zdarzeniami, zorientowane na dostarczanie usług w oparciu o funkcje posiadanych przez Twoją firmę aplikacji.

Z BPA Platform/TaskCentre® Użytkownicy biznesowi i oraz eksperci procesowi bez doświadczenia w programowaniu mogą łatwo i szybko projektować i uruchamiać procesy.

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment