Centrum Zasobów TaskCentre dla SAP Business One

Centrum Zasobów BPA Platform/TaskCentre dla SAP Business One

Integracja SAP Business One z innymi aplikacjami lub usługami internetowymi (ang. web service) możesz wykonać szybko i łatwo za pomocą przeciągania i upuszczania (ang. drag-and-drop) gotowych komponentów narzędzi integracyjnych.

Korzyści z używania BPA Platform/TaskCentre jako platformy integracyjnej to m.in.:

  • BPA Platform/TaskCentre Connector Tool jest rozwiązaniem certyfikowanym przez SAP AG – SAP Certified Integration
  • ułatwia dwukierunkową integrację i wymianę danych
  • integracja za pomocą BPA Platform/TaskCentre nie wymaga kodowania i modyfikacji w SAP Business One, zapobiegając wzrostowi kosztu upgrade’u SAP Business One
  • znacznie rozszerza możliwości systemu SAP Business One

Jakie są typowe przykłady integracji SAP Business One:

  • Integracja Bazowanie kredytowych
  • integracja z eCommerce
  • Courier Service Integration
Zastosowania BPA Platform/TaskCentre dla SAP Business One

Dowiedz się więcej na temat korzyści handlowych, które można osiągnąć poprzez integrację SAP Business One z innymi aplikacjami.

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment