Szybkie tworzenie obiektów Partnerów Handlowych SAP Business One

Szybkie tworzenie obiektów Partnerów Handlowych SAP Business One

Poniżej opisujemy przykładowe procesy w BPA Platform/TaskCentre, tworzące obiekty Partnerów Handlowych w SAP Business One, w oparciu o BPA Platform/TaskCentre oraz na podstawie:

  • zewnętrznego źródła danych np. bazę danych
  • przychodzących wiadomości e-mail
  • utworzenia Partnera Handlowego w innych systemach dziedzinowych

1) Migracja danych Kontrahentów do SAP B1 z zewnętrznego źródła danych

Proces zdefiniowany z dwóch kroków:

  • Krok 1: połączenie do źródła danych poprzez interfejs OLEDB, w poniższym przykładzie połączenie następuje do MS SQL Server
  • Krok 2: połączenie do SAP Business One, poprzez dostarczany w BPA Platform/TaskCentre SAP Business One Connector Tool

W Kroku 1 pobieramy przykładowe dane z tabeli Customers:

Przykładowe dane zwracane z tabeli Customers:s:

Krok 2 skonfigurowany jest w ten sposób, iż wykorzystywany jest obiekt Business Partner oraz operacja Add.

Mapowanie poszczególnych danych ze źródła do obiektu Business Partner wygląda następująco

Po wykonaniu mapowania, uruchamiamy zadanie w BPA Platform/TaskCentre …

… i otrzymujemy następujący – przykładowy – wynik w SAP Business One:

2) Automatyczne utworzenie Partnera Handlowego w Sage CRM w przypadku dodania nowego Partnera Handlowego w SAP Business One (i odwrotnie)

Proces mógłby wyglądać następująco:

Krok 1: SAP Business One Event uruchamia proces, w przypadku gdy w SAP Business One zostanie utworzony nowy obiekt Business Partner:

W następnych krokach w procesie, BPA Platform/TaskCentre pobiera dane z serwera MS SQL, które są formowane w komunikat w formacie XML. Następnie dane przekazywane są do Sage CRM Connector Tool, gdzie następuje dodanie Partnera Handlowego.

Proces mógłby również wyglądać następująco, gdzie zamiast pobierania danych bezpośrednio z bazy danych wykorzystywany jest SAP Business One Connector Tool:

Oczywiście możliwy jest proces odwrotny, w którym po dodaniu lub zmodyfikowaniu danych Partnerów Handlowych w Sage CRM, aktualizowane są dane Partnerów Handlowych w SAP Business One.

3) Automatyczne utworzenie Partnera Handlowego w SAP B1 w oparciu o przychodzące wiadomości e-mail

Jeżeli założymy, że zadaniem procesu jest automatyczne utworzenie Partnera Handlowego w oparciu o dane dostarczane przez e-mail, o ścisłej strukturze treści np.:

Proces dodawania Partnera Handlowego, mógłby wyglądać następująco:

W Kroku 1 powyższy proces zostaje uruchomiony, jeżeli nadawcą wiadomości jest osoba o adresie demo@taskcentre.com oraz tematem wiadomości jest zdefiniowany łańcuch znakowy Add Customer.

Dodatkowo do zmiennej variableBody procesu, przypisana jest treść przychodzącej wiadomości.

W kroku 2 zmienna variableBody, przechowująca treść wiadomości, jest parsowana tak, aby uzyskać Code oraz Name z treści wiadomości.

Wartości te przechowywane są w zmiennych variableCardCode oraz variableCardName odpowiednio.

W kroku 3 tworzony jest nowy obiekt Business Partner w SAP Business One, według następującego mapowania:

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment