Integracja sklepu internetowego z Subiekt GT. WellCommerce.

Integracja sklepu internetowego z Subiekt GT. WellCommerce.

Za pomocą BPA Platform/TaskCentre®, w prosty sposób skutecznie dostarczamy przedsiębiorstwom różnej wilekości, sprawdzoną przez ponad 5000+ Klientów, platformę dla integracji wymiany danych metodą przeciągnij-upuść sklepu internetowego WellCommerce z praktycznie dowolnym systemem informatycznym.

Integracja sklepu internetowego WellCommerce z Subiekt GT w wersji Standard zawiera połączenie Subiekt GT w jednej lokalizacji, z jednym magazynem z jednym sklepem internetowym WellCommerce, w zakresie:

  • automatycznej synchronizacji towarów oraz stanów magazynowych z Subiekt GT do WellCommerce. W tym procesie automatycznie pobieramy wszystkie towary, dla których zmieniły się stany magazynowe oraz aktualizujemy je bezpośrednio w WellCommerce. W tym miejscu również synchronizowane są nowe towary.
  • automatyczna wymiana zamówień z WellCommerce do Subiekt GT. Pobieramy wszystkie nieprzetransferowane zamówienia z WellCommerce i tworzymy automatycznie odpowiednie dokumenty w Subiekt GT.
  • automatyczna synchronizacja zarejestrowanych Kontrahentów z WellCommerce do Subiekt GT. Każdy dodany kontrahent w WellCommerce dodawany jest do kartoteki w Subiekt GT.

Powyżej opisana integracja sklepu internetowego z Subiekt GT wsparta jest nadzorem BPA Platform/TaskCentre® nad poprawną realizacją wymiany danych za pomocą mechanizmów, takich jak:

  • wszystkie problemy podczas realizacji procesów raportowane są automatycznie do wskazanego administrator lub Użytkownika Kluczowego
  • wyniki realizacji procesów dostarczane są wybranym odbiorcom w postaci raportów

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment