Łatwa w obsłudze integracja i transformacja XML

Łatwa w obsłudze integracja i transformacja XML

Łatwa w obsłudze platforma integracji i transformacji XML, to marzenie wielu organizacji. Ułatwienie integracji z wewnętrznymi aplikacjami w przedsiębiorstwie, a także przekazywanie i wymiana danych ze źródłami zewnętrznymi to standard dla istnienia organizacji w życiu gospodarczym.

Przykładem może być połączenie i wymiana informacji z systemem partnera biznesowego lub wymiana danych z platformami komercyjnych usług internetowych.

W BPA Platform/TaskCentre zamodelujesz procesy integracji między systemami, łatwym mechanizmem przeciągnij-i-upuść, i zapewnisz swojej organizacji możliwości:

  • Automatyzację transformacji plików XML, z dopasowaniem do wymagań systemów docelowych
  • Zautomatyzowanie pobierania i transformacji zestawu rekordów do pliku XML
  • Automatyzacja pobierania i transformacji pliku XML do zestawu rekordów

Za pomocą narzędzi integracyjnych BPA Platform/TaskCentre XML, w połączeniu z jego szerszym zakresem narzędzi opartych o technologię Business Process Management (BPM), organizacje mogą łatwo i skutecznie integrować posiadane aplikacje. Mogą połączyć i utrzymywać w jednym środowisku, zautomatyzowane zaawansowane procesów w jednym, łatwym w utrzymaniu środowiska.

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment