Kiedy warto zintegrować Shoper.pl z enova365

Kiedy warto zintegrować Shoper.pl z enova365

Kiedy pojawia się coraz więcej zamówień w Twoim sklepie internetowym, zaczyna brakować czasu na opanowanie podstawowych i powtarzalnych czynności związanych z szybką i skuteczna ich realizacją. Czynności te pochłaniają mnóstwo Twojego czasu lub zmuszają Cię do zatrudnienia dodatkowych pracowników – co generuje dodatkowe koszty.

Przepisywanie zamówień z Twojego sklepu internetowego Shoper.pl do enova365, w momencie ich realizacji, oraz wystawianie niezbędnych dokumentów nie dość, że zajmuje Ci czas, to jest czynnością monotonną i powtarzalną, co przy dużej liczbie zamówień, zawsze powoduje błędy ludzkie. A to kolejny generator kosztów.

Dlaczego więc nie wyeliminować czynności, które zabierają Nasz czas i pieniądze?

Integracja Shoper.pl z enova365. Zakres funkcjonalny.

Jakie ułatwienia możesz zastosować, aby ograniczyć koszty prowadzenia sklepu internetowego i usprawnić jego obsługę?

Poniżej w uporządkowany sposób, prezentujemy skuteczne realizacje najważniejszych procesów w integracji sklepu internetowego Shoper.pl z enova365.

#1 Bezobsługowa synchronizacja zamówień ze Shoper.pl do enova365

Wyobraź sobie, że w momencie, gdy Twój Klient złoży zamówienie w Shoper.pl, BPA Platform/TaskCentre prześle je automatycznie do enova365 wraz ze statusem płatności. Zamówienie zostanie automatycznie utworzone w systemie enova365, wraz z zamówionymi produktami, ich ilościami i ceną oraz przypisanym Kontrahentem.

Kolejne kroki automatyzacji tego procesu, mogą wyglądać następująco:

 • Gdy zamówienie zostanie utworzone w enova365, BPA Platform/TaskCentre powiadomi Cię o tym wiadomością w wybranym kanale komunikacji (email, SMS, event systemowy)
 • Utworzone zamówienie w enova365 rezerwuje towar (w przypadku braku towaru możesz zostać o tym poinformowany)
 • Wraz z zamówieniem przekazany zostanie status płatności
 • W momencie, gdy płatność zostanie rozliczona po stronie enova365, status zamówienia zostanie automatycznie zaktualizowany po stronie sklepu internetowego Shoper.pl, i zamówienie zostanie przekazane do realizacji
 • W momencie, gdy zamówienie zostało przygotowane do wysyłki, status gotowe w enova365, zostanie zaktualizowany po stronie sklepu internetowego Shoper.pl

Rozszerzeniem powyższego, przykładowego procesu jest możliwość integracji enova365 z operatorem logistycznym, i automatyczne generowanie etykiet, listów przewozowych oraz drukowanie dokumentów magazynowych, paragonów i faktur.

Jeżeli wyobraziłeś sobie jak działa w Twojej firmie automatyczna integracja Shoper.pl z enova365 za pomocą BPA Platform/TaskCentre, to już wiesz, że szybko wyeliminujesz wielokrotne wprowadzanie danych i znaczne skrócisz czas realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym.

#2 Skuteczna synchronizacja Kontrahentów z Shoper.pl do enova365

Wyobraź sobie, że w momencie, gdy Twój Klient złoży zamówienie w Twoim sklepie internetowym Shoper.pl, i zostało ono automatycznie utworzone w enova365, to dane Kontrahenta zostaną niezwłocznie przekazane do enova365.

BPA Platform/TaskCentre zrealizuje to w taki sposób, że:

 • Jeżeli Kontrahent istnieje w enova365 i jego dane adresowe oraz wysyłkowe nie zmieniają się , to zostanie on przypisany do zamówienia z tabeli enova365
 • Jeżeli Kontrahent istnieje już w enova365, a jego dane adresowe lub wysyłki zmieniają się, dane te zostaną zaktualizowane w enova365
 • Jeżeli jest to nowy Klient, to Task Centre automatycznie założy nowego Kontrahenta wraz
  z pełnymi danymi adresowymi do wysyłki w enova365

Jeżeli wyobraziłeś sobie jak działa w Twojej firmie automatyczna integracja Shoper.pl z enova365 za pomocą BPA Platform/TaskCentre, to już wiesz, że będziesz miał spójną i aktualną listę Klientów w jednym miejscu, niezależnie w jakim kanale sprzedajesz. Nie wspomnę o tym, że szybko wyeliminujesz wielokrotne wprowadzanie danych, bo to już wiesz (o tym napisałam wcześniej).

#3 Dodaję produkty jeden raz.

Pytanie, na które musisz odpowiedzieć, nim zdecydujesz jak unikniesz dzięki BPA Platform/TaskCentre wielokrotnego zakładania kartotek produktu w enova365, to w którym miejscu chcesz to robić.

Przy założeniu, że masz tylko enova365 i Shoper.pl, miejsca są dwa.

Jeżeli produkty zakładasz w sklepie internetowym, to wyobraź sobie, że
gdy dodasz nowy produkt, będzie on automatycznie widoczny w enova365. Z wszystkimi wymaganymi dla ewidencji księgowej danymi.

Jeżeli będziesz utrzymywał bazę produktową po stronie enova365, to wyobraź sobie, że każdy dodany produkt lub jego zmiana trafi automatycznie do Shoper.pl.

W momencie synchronizacji produktów, BPA Platform/TaskCentre przekaże automatycznie z enova365 wszystkie wymagane przez Ciebie dane (indeks, EAN, nazwę, kod produktu, jednostkę miary, ceny sprzedaży, atrybuty, cechy, zdjęcia, opisy, etc.).

Jeżeli wyobraziłeś sobie jak wprowadzasz produkty tylko jeden raz, w jednym miejscu, to już wiesz, że ile czasu i pracochłonności zaoszczędziłeś. Nie wspomnę o tym, że szybko wyeliminujesz wielokrotne wprowadzanie danych, i będziesz miał spójność w danych, bo to już wiesz (o tym napisałam wcześniej).

#4 Aktualne stany magazynowe

Wyobraź sobie, że masz zawsze aktualne stany magazynowe w Shoper.pl i enova365, liczba produktów na stanie sklepu jest zgodna z ich faktycznym stanem, a zamówiony przez klienta towar zawsze jest dostępny w magazynie. W momencie, gdy zrobisz dostawę, czyli przyjmiesz towar na magazyn w systemie enova365, będziesz go miał już we właściwej ilości w swoim sklepie internetowym Shoper.pl

Jeżeli masz jeden magazyn lub więcej. Magazyny fizyczne i wirtualne, BPA Platform/TaskCentre zaktualizuje stany magazynowe w logice, która odpowiada Twojemu modelowi biznesowemu.

#5 Synchronizacja i aktualizacja cen

Wyobraź sobie, że podczas dokonania jakiejkolwiek zmiany cen produktu, która zostanie wprowadzona do systemu enova365, zmiana ta zostanie automatycznie przekazana do sklepu internetowego Shoper.pl lub innych, wybranych kanałów sprzedaży, bez konieczności ręcznej aktualizacji ceny.

Obsługujemy ceny w wielu walutach.

#6 Bezpieczeństwo i zarządzanie zmianą

W każdym biznesie są krytyczne zdarzenia, które zatrzymują działania operacyjne. Integracja Shoper.pl z enova365 w BPA Platform/TaskCentre jest zaprojektowana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ciągłość działania. Dodatkowe procesy, które konfigurujemy, mają za zadanie monitorować stan systemu i przeciwdziałać prewencyjnie wystąpieniom krytycznych zdarzeń. Jesteśmy w stanie informować wcześniej o niestabilności źródeł danych, i także w momentach gdy systemy źródłowe się zatrzymują, uruchomić procesy ponownie w odpowiedniej sekwencji w sposób automatyczny (samoutrzymanie systemu bez udziału osób trzecich).

Kolejnym ważnym elementem w życiu każdej organizacji jest zmiana. Wiąże się ona z przebudowaniem procesów biznesowych np. sposobu obsługi Klienta, budowania ofert, realizacji dostaw. Ale także wiąże się ze zmianami w infrastrukturze informatycznej np. wdrażanie nowych systemów ERP, nowych rozwiązań do sprzedaży przez internet.

BPA Platform/TaskCentre, dzięki temu, że opiera się o graficzne projektowanie procesów integracji metodą przeciągnij-i-upuść, zawiera ponad 50 gotowych narzędzi informatycznych, pozwala na wykorzystanie aplikacji, niezależnie od źródeł danych w przedsiębiorstwie.

Integracja Shoper.pl z enova365. Zakres funkcjonalny.

Integracja Shoper.pl z enova365 za pomocą BPA Platform/TaskCentre umożliwi Twojej firmie:

 • oszczędność czasu w całym procesie obsługi Klienta i skrócenie do minimum czasu realizacji zamówień
 • wyraźne obniżenie kosztów obsługi procesu sprzedaży
 • ograniczenie błędów ludzkich wynikających z rutyny
 • zwiększenie jakości danych
 • wykluczenie kosztownych błędów w procesie realizacji dostaw
 • zwiększenie efektywności, przez eliminację wielokrotnego wprowadzania danych
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz konieczność zatrudniania pracowników tymczasowych w okresach sezonowego wzrostu sprzedaży

Kilka słów o BPA Platform/TaskCentre

Rozwiązanie BPA Platform/TaskCentre, to platforma składająca się z gotowych narzędzi, przy pomocy których konfigurujemy automatyczne procesy wymiany danych między Twoimi, dowolnymi systemami informatycznymi, za pomocą myszki (przeciągnij-i-upuść). Ponad 50 gotowych narzędzi, daje nam ten komfort, że robimy to szybko i bez linii kodu.
Głównym celem rozwiązań BPA Platform/TaskCentre, automatyzujących pracę w ponad 5000 firmach na całym świecie, jest eliminacja powtarzalnych, rutynowych czynności, które są najczęstszą przyczyną błędów ludzkich i wzrostu kosztów w przedsiębiorstwach. Podstawą do sukcesu z BPA Platform/TaskCentre jest nasze doświadczenie, budowane od 1997 roku, w ścisłej współpracy z Klientami i Partnerami.
Rozwiązania BPA Platform/TaskCentre należą do nielicznej grupy systemów, które działają 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, realizując wytrwale zadane czynności w organizacjach.

Leave a Comment