Automatyczne wysyłanie cenników z Subiekt GT. Historia BRES Wader.

Automatyczne wysyłanie cenników z Subiekt GT. Historia BRES Wader.

Wartość rodzimego rynku zabawek szacuje się na 2 mld zł, a roczny przyrost kształtuje się na poziomie 6-7 procent, w którym coraz większą część przejmuje kanał sprzedaży internetowej.

Profil Klienta

BRES WADER – to wrocławski oddział fabryki zabawek Wader & Woźniak. Firma pełni istotną rolą w kanale dystrybucyjnym i procesach logistycznych dla oferowanego towaru na powierzonym obszarze dystrybucji. Jedną z istotnych ról jest bieżące zaopatrzenie w pełny zakres produktów, firmy sprzedające zabawki, za pośrednictwem sklepów internetowych.

Zidentyfikowane problemy i bariery biznesowe

Firma BRES WADER jako oddział polskiego producenta Wader & Woźniak, poszukiwała możliwości automatyzacji procesu informowania o dostępności towaru swoich Partnerów biznesowych, których sprzedaż oparta jest o kanał handlu elektronicznego.

Firma w codziennej pracy borykała się z problemem skutecznego i regularnego masowego informowania odbiorców o dostępności towaru znajdującego się na jej magazynach.

Partnerzy oczekiwali aktualnej i pełnej informacji o dostępnych towarach wraz z indywidualną ceną zakupu, tak, aby móc szybko umieścić te dane w swoich systemach sprzedażowy oraz posiadanych rozwiązaniach e-commerce. Rozwiązaniem byłoby automatyczne wysyłanie cenników z Subiekt GT.

Rozwiązanie

Celem realizacji potrzeb biznesowych, firma BRES WADER nawiązała współpracę z firmą Orbis Software Polska. Odpowiedzią na potrzeby biznesowe w obszarze skutecznej i automatycznej komunikacji z Partnerami biznesowymi BRES, Orbis Software Polska dostarczył BPA Platform/TaskCentre® = rozwiązanie klasy BPM (Business Process Management), realizujące automatyczne wysyłanie cenników z Subiekt GT.

W oparciu o BPA Platform/TaskCentre®, w wydajny sposób zamodelowane zostały i w krótkim czasie uruchomione procesy automatycznego generowania indywidualnych cenników wraz z informacjami o dostępności towarów na magazynie.

Dane przekazywane są do Partnerów regularnie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem jak i w momencie istotnych zmian na magazynach BRES, w formie plików płaskich (XML, CSV) oraz poprzez WebAPI.

Partnerzy regularnie otrzymują informacje bezpośrednio na swoje serwery ftp, za pomocą poczty elektronicznej lub mają możliwość pobrania danych bezpośrednio z serwerów firmy BRES WADER, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz personalizacji danych.

Na potrzeby pełnej automatyzacji procesu generowania powyższych danych, rozwiązanie BPA Platform/TaskCentre® zostało zintegrowanych z system sprzedażowym Subiekt GT firmy InsERT S.A.

Wspólnie osiągnięte korzyści

  • pełna automatyzacja procesu tworzenia indywidualnych cenników
  • eliminacja błędów wynikających z pomyłki operatora podczas procesu dystrybucji danych
  • dostawa danych w dowolnym z typów prezentacji danych (XML, CSV, …)
  • dystrybucja danych poprzez serwery FTP, e-mail, WEBAPI
  • zmniejszenie pracochłonności i obniżenie kosztów w procesie implementacji danych w systemach sprzedażowych Partnerów biznesowych BRES WADER
  • pełna personalizacja danych biznesowych na poziomie integracji z systemem Subiekt GT

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a Comment